Yrkeskompetensbevis – YKB

Nu har vi även Fortbildningskurser för YKB för dig som kör lastbil eller buss.

Kurserna omfattar 5 block om vardera 7 timmar och hålls av TUA (Trafikutbildningsalliansen).

Block 1:  Ecodriving = Sparsam körning

Block 2:  Godstransporter: Lastsäkring samt Effektiva och säkra transporter.

Busstransporter: Effektiva och säkra transporter.

Block 3:  Lagar och Regler: Digital färdskrivare, kör och vilotider, asylregler samt

genomgång av olika transportdokument.

Block 4:  Hälsa & ergonomi.

Block 5:  Kundfokus & Säkerhet, Brand, HLR med AED.

Kontakta Johan Fahlander på mail johan@tua.nu eller på tel. 070-770 50 06 för mer information.