Yrkeskompetensbevis – YKB

Nu har vi även Fortbildningskurser för YKB för dig som kör lastbil eller buss.

Kurserna omfattar 5 block om vardera 7 timmar och hålls av TUA (Trafikutbildningsalliansen).

Block 1:  Ecodriving = Sparsam körning

Block 2:  Godstransporter: Lastsäkring samt Effektiva och säkra transporter.

Busstransporter: Effektiva och säkra transporter.

Block 3:  Lagar och Regler: Digital färdskrivare, kör och vilotider, asylregler samt

genomgång av olika transportdokument.

Block 4:  Hälsa, ergonomi, kunna agera rätt i krissituationer, kunna utföra första hjälpen mm.

Block 5:  Trafiksäkerhet. Sömn och vakenhet mm. Företaget och föraren.

Kontakta Johan Fahlander, mail johan@tua.nu eller
på tel. 070-770 50 06 för mer information.